تاريخ : یکشنبه ۲۸ آذر۱۳۸۹ | | نویسنده : محمدباقر سلیمی

سؤالات امتحان درس :

ادبیات فارسی 1

رشته : عمومی

ساعت شروع : 8 صبح  

مدّت امتحان : 80 دقیقه 

سال اوّل آموزش متوسطه

دبیرستان نمونه علّامه طباطبایی شهرستان فردوس

تاریخ امتحان : 24/3/87

دی  ماه سال 1387

نام دبیر : محمد باقر سلیمی

 

 

ردیف

سؤالات

نمره

الف

بیان معنی شعر و نثر ( 6 نمره )

معنی بیت ها و عبارت های زیر را به نثر ساده و روان بنویسید .

1- تو مرا برخويشتن گير و بگوي كه من او را توانستم آوردن ، نگاه نيز توانم داشت.

2-    کار پاکان را قیاس از خود مگیر            گرچه ماند در نبشتن شــــیر وشـــیر

3- تا با خاک انس نگیری ، راهی به مراتب قرب نداری .

4-چو سهراب شير اوژن او را بديد               ز باد جواني دلش بر دميد

5- آتشك دست سمك باز پس بست و پا لهنگ در گردن وي افكند.

6- قطره ي علم است اندر جان من               وارهانش از هوا و ز خاك تن

7- ارجمند گرداننده ی بندگان از خواری ، در پای افکننده ی گردن کشان از سروری .

8- جوانی که جلوتر از من ایستاده ، تازه پشت لبش سبز شده ، صورتش گل انداخته .

 

 


75/0


5/0

1

5/0


75/0

 75/0

75/0

 

ب

درک مطلب : ( 4نمره )

1- با توجه به بیت های زیر به پرسش ها پاسخ دهید :

    منم آن تشنه ی گهر برده       بخت من زنده بخت تو مرده

    تومراکشتی وخدای نکشت     مقبل ان کز خدای گیرد پشت

   وای برجان تو که بد گهری     جان بری کرده ای جان نبری

     الف ) - منظور از تشنه ی گهر برده کیست ؟

ب‌)    - گوینده چه کسی را خوشبخت می داند ؟

پ)    - تفاوت معنایی گهر در بیت اول وآخر چیست ؟

ت)     - چرا بد گهر جان سالم بدر نمی برد ؟

2- با توجّه به  بیت زیر گوینده در چه صورتی غم واندوه نخواهد داشت ؟

گرهزاران دام باشد هر قدم       چون تو با مایی نباشد هیچ غم   

3-در عبارت « خاک مظهرفقر مخلوق در برابر غنای خالق است معنای آن که در نماز پیشانی بر خاک می گذاری همین است ...»    نویسنده به کدام یک از ارکان نماز اشاره کرده است ؟

4-در بیت « مردی از شرق برخاست / آسمان را ورق زد. » مقصود از مرد کیست؟

 

 

 

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

5/0

 

5/0

 

5/0

 


5/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-در شعر زیر مقصود از قسمت مشخص شده چیست ؟   

  مادرم   /    آب و آیینه و قرآن در دست   /   روشنی در دل من می بارد .

 

 

5/0

 

پ

معنی لغت ( 2 نمره )

در موارد زیر لغات و ترکیبات مشخص شده را معنی کنید .

1-   من با تبختر گفتم      2-  این جا آیینه ی تجلّی همه تاریخ است    3- لوای ستم بر تو شد استوار 4- نباید به گیتی کسی تاجور      5- چنین رفت و این بودنی کار بود    6- چنین گفت فرزند خیر الانام 7-   نکته گفتی با همه سوداگران                 8- تاریخ مشیّت باری تعالی است

 

ت

خود آزمایی ( 3 نمره )

1- در شعر زیر دو نماد بیابید و توضیح دهید:

شب شبی بی کران بود/ دفتر آسمان پاره پاره/ ابرها زرد و تیره/ فصل، فصلِ خزان بود

        2- با توجّه به مصراع های : " مادرم / آب و آیینه و قرآن در دست / روشنی در دل من می بارد ."

 شاعر به چه سنّتی اشاره دارد؟

3-تعزیه وتئاتر چه فرقی باهم دارند ؟

4-مهم ترین پیام داستان « طوطی و بقّال » چیست ؟

5- عبارت : « ای پهلوان به اقبال تو شیر آمدم » به کدام ضرب المثل رایج در فارسی اشاره دارد ؟

 

 

1

 

 

 

5/0

 

5/0

5/0

5/0

ث

دانش های ادبی ( 3 نمره )

1- موضوع اصلي ادبيات پايداري چیست ؟

2-درا دبیات غرب  به نمایشی که تصویر ناکامی اشخاص برجسته است  .       .        .      می گویند

            3 - بارزترین آرایه این بیت کدام است ؟

         ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد //  چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

          4-دربیت زیر چند مشبه به وجود دارد ؟ مشخص کنید.

     ای برادر قصه چون پیمانه است          معنی اندر وی به سان دانه است

5-   نام نویسندگان این آثار رابنویسید : الف ) مثل چشمه مثل رود (                 )  ب) هفت پیکر

6- دو مورد از ویژگی های حماسه را نام ببرید .

 

5/0

5/0

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

5/0

ج

شعر حفظی ( 2 نمره )                            موارد زیر را کامل کنید

چاک شده شده آسمان ، ............................  عنبر و مشک می دمد ،................................

رونق باغ می رسد ، چشم و چراغ می رسد ..............................................

گفتم ز مهر ورزان ..............................                  

 

 

آب و آفتاب و آیینه ، در قاب لحظه هایتان جاودانه باد                                                              

20

 

   • عکس بازیگران
  • استخدام بانک
  • قالب وبلاگ